Вы на главной странице сайта

 

Главная страница новостей
   
Суквецце літаратурных аўтографаў
     Перад вамі віртуальная выстава «Суквецце літаратурных аўтографаў», на якой прадстаўлены кнігі, падараваныя бібліятэцы ў час сустрэчы самімі аўтарамі і змяшчаюць іх аўтографы.  
     Анціпенка, Л. М. На скрыжаваннях лёсаў : проза / Лявон Анціпенка. – Магiлёў : Магiлёўская абласная ўзбуйненая друкарня, 2002. – 151 с.

     Аповесці, змешчаныя ў зборніку, аб’яднаны тэмай вайны. Героі першага твора жывуць, дзейнічаюць, загартоўваюць свой характар у межах ваеннага часу. Іншы лёс наканаваны дзеючым асобам другой аповесці. Іх «ламала» жыццё раней нападу нямецкіх фашыстаў на нашу Радзіму, яны вызначалі і займалі пэўныя пазіцыі ў полымі вайны, прыстасоўваліся да яго пасля нашай перамогі над акупантамі.
     Арцем’еў, В. І. Вайна на свае вочы : [нарысы і публіцыстычныя артыкулы] / Віктар Арцем’еў ; рэдактар і аўтар прадмовы М. С. Барысенка. – Магілёў : АмелияПринт, 2014. – 79 с.

     Зборнік пісьменніка і краязнаўца Віктара Арцем’ева «Вайна на свае вочы» змяшчае нарысы і публіцыстыку відавочцаў пра тры доўгія гады фашысцкай акупацыі. Чытач знойдзе багата праўдзівых эпізодаў пачатку вайны, жыцця сялян у няволі акупантаў і шчаслівага дня вызвалення. Кніга прызначана для шырокага кола чытачоў.  
     Арцем’еў, В. І. Выгнаннікі : аповесць / Віктар Арцем’еў. – Магілёў : [б. в.], 2012. – 40 с.

     Аўтар кнігі падлеткам бачыў вайну на свае вочы. У лютым 1944 года зведаў усе нягоды выгнання ворагам на чужбіну. Апошнія паўгода акупацыі жыў у вёсцы Ражкі Круглянскага раёна. Ён стаў сведкам вызвалення жыхароў Кругляншчыны ад фашысцкай няволі. Пра ўсё гэта – у ягонай аповесці. 
     Арцем’еў, В. І. Цячэ рэчка Бася / Віктар Арцем’еў. – Магілёў : Амелия Принт, 2013. – 32 с.

     Віктар Арцем’еў у новы зборнік уключыў нарысы пра землякоў-рэвалюцыянераў Д. К. Міронава з в. Ордаць Шклоўскага раёна, Ф. П. Ерафеева з в. Аўсянка Горацкага раёна, а таксама пра лёс яўрэеў вёскі Ордаць, што ля рэчкі Бася. 
     Жыгуноў, А. М. Ля цяпельца зары : вершы, паэма / Алесь Жыгуноў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2009. – 206 с.

     «Ля цяпельца зары» – кніга выбраных твораў Алеся Жыгунова, лаўрэата віцебскай абласной літаратурнай прэміі імя Уладзіміра Караткевіча. У кнігу ўвайшлі вершы са зборнікаў «Матчына вышыванка» (1984), «Мая Троіца» (1993), «Пагавары са мной пра восень…» (2004), а таксама новыя творы.  
     Крупенька, Я. Бусліны човен : лірыка / Я. Крупенька. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1975. – 112 с.

      У зборніку Я. Крупенькі «Бусліны човен» сабраны вершы, у якіх аўтар шчыра і ўсхвалявана славіць Радзіму, гераізм савецкіх людзей. З цеплынёй гаворыць аўтар аб роднай прыродзе, з добрым гумарам – аб народных традыцыях і звычках, са светлым смуткам – аб каханні. 
     Кунцэвіч, В. Горкая спакуса : кніга лірыкі / В. Кунцэвіч. – Мінск : Беларускі кнігазбор, 1999. – 176 с.

     Паэзія маладога аўтара прываблівае шырынёй і актуальнасцю тэм, пошукам свежых мастацкіх вобразаў і дэталяў, тонкай назіральнасцю. У многіх вершах чуецца іронія, лёгкая смяшынка, асобныя вершы цалкам гумарыстычныя, а ўся кніга «Горкая спакуса» напоўнена клопатам пра сэнс жыцця і духоўную апору ў наш складаны час.  
     Лесюкоў, М. Iду насустрач сонцу : зборнік вершаў / М. Лесюкоў. – Магiлёў : Магiлёўская абласная ўзбуйненая друкарня, 2002. – 84 с.

     Змешчаныя вершы у зборніку – клопат аўтара пра наш сённяшні дзень, пра любоў да зямлі, да роднага краю.  
     Лесюкоў, М. На плынi жыцця : кніга вершаў / М. Лесюкоў. – Магiлёў : Магiлёўская абласная ўзбуйненая друкарня iмя Спiрыдона Собаля, 2003. – 88 с.

     У зборніку змешчана паэзія розных жанраў: лірыка, гумарэскі, байкі, сатырычныя вершы, пародыі.  
     Леўчанка, М. Шчырасць / М. Леўчанка. – Магiлёў : Магiлёўская абласная ўзбуйненая друкарня, 2005. – 80 с.

     У гэтай кнізе аўтар прытрымліваецца кароткасці выкладання сваіх думак і пачуццяў. Яго вершы па форме нагадваюць выразныя гравюры, асабліва прысвечаныя роднай прыродзе. У зборніку ёсць вершы пра час і пра сябе, пра каханне. Яны розныя па сваёй вартасці, але ўсе напісаны моваю сэрца. 
     Мароз, Г. Жыццёвыя віражы : кніга вершаў / Г. Мароз. – Магiлёў : УПКП «Магiлёўская абласная ўзбуйненая друкарня iмя Спiрыдона Собаля», 2004. – 72 с.

     Аўтара кнігі хвалюе ўсё зямное і, у першаю чаргу, родныя краявіды з азёрамі і Маці-Беларусь, і галоўнае людзі на беларускай спакутаванай і адначасова шчаслівай зямлі. Паэтычнае крэда Галіны Мароз мэтанакіраванае, яно падмацоўваецца ёмкімі, трапнымі, адметнымі вобразамі на працягу ўсяго зборніка, нават самой назвай «Жыццёвыя віражы». 
     Сінязорка : п’есы / складальнік Н. С. Загорская. – Мінск : Навука і тэхніка, 1995. – 176 с.

     У зборнік увайшлі п’есы-казкі сучасных аўтараў для дзяцей малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту. Яны прыдатныя для пастановак як прафесійнымі тэатрамі, так і самадзейнымі калектывамі. Некаторыя з іх могуць быць выкарыстаны лялечнымі тэатрамі. 
     Праменьчык сонца ў душы маёй : творы літаратараў Прыдруцкага краю / укладальнік М. Падабед. – Мінск : БелФранс, 2005. – 143 с. 
     
     Змест зборніка сладаюць творы паэтаў і празаікаў Бялыніцкага раёна. Тэматыка іх творчасці самая разнастайная – любоў да Бацькаўшчыны, замілаванне роднымі краявідамі, асэнсаванне гісторыі і чалавечага жыцця, каханне….
     Салаўцоў, М. Азбука зорнага неба : вершы / М. Салаўцоў. – Магілёў : Магілёўская ўзбуйненая друкарня ім. Я. М. Свярдлова, 2000. – 120 с. 
     
     У кнізе «Азбука зорнага неба» змешчаны, у асноўным, вершы аб мінулым і сённяшнім нашым дні з яго роздумамі і трывогамі, з яго марамі, са шчырай заклапочаннасцю аб лепшыай будучыні нашай з яе супярэчнасцямі і з высокім рамантычна збіральным поглядам на свет. Шмат вершаў аб каханні, аб прыродзе, аб вайне, ёсць і гумар.
     
     Соколовский, Г. В. И век с тобою не расстанусь : книга поэзии / Г. В. Соколовский. – Мінск : Беларускі саюз журналістаў, 2004. – 256 с.  
     
     Книга поэзии лауреата литературной премии Федерации профсоюзов Беларуси Григория Соколовского «И век с тобою не расстанусь…» щедро раскрывает главную грань его поэтического дарования – глубокую и пристрастную лиричность. За строками просматривается чуткое отношение поэта ко всему родному и близкому. Темы верности земле отцов, гражданского долга и любви – стержневые в его творчестве.
Издания, представленные на выставке, находятся в читальном зале. 

 

Меню сайта

Центр правовой информации
Любительские объединения
Электронные ресурсы
Пользователям библиотеки
Руководителям чтения
Проекты


yjsyjsyjs

Портал Президента Республики Беларусь.

213004, Могилёвская обл., г. Шклов ул. Советская д.2
E-mail: Shklov-cbs@yandex.ru
тел. 8(0239)-32-141; 8(0239)-31-460
Copyright © ГУК "Шкловская библиотечная сеть"
Design and development Shklov library