Главная страница ресурса
Сенакосава Людміла Рыгораўна 
     Сенакосава Людміла Рыгораўна, н. у в. Чамаданы. У 1956 г. закончыла Фашчаўскую СІІІ, у 1964 г. - Кішынёўскі дзяржаўны універсітэт і атрымала адукацьпо эканаміста. Мае вучоную ступень кандыдата эканамічных навук (1972), званне дацэнта (1977) і прафесара (1993). 3 1964 г. вядзе навукова-педагагічную работу ў ВНУ (Кішынёў, Ціраспаль), выконвае абавязкі загадчыка кафедры эканамічнай тэорыі і дэкана факультэта (1984 - 1997).
     Пад кіраўніцтвам прафесакра Л. Р. Сенакосавай распрацоўваліся планы комплекснага развіцця асобных рэгіёнаў Рэспублікі Малдова. Ёю апублікаваны 3 манаграфіі і каля 100 навуковых работ па праблемах эканомікі.
     Л. Р. Сенакосава - старшыня рэспубліканскага навукова-метадычнага Савета па грамадска-эканамічных навуках. Выбіралася дэпутатам гарадскога Савета і гаркома КПМ.
                                                                                                   Н. Буйніцкая, Г. Напрэеў 
Варанковы Іван і Мікалай
Гадуноў Аляксандр Антонавіч
Дарасевіч Аляксандр Еўдакімавіч
Ісаеў Віктар Цітавіч
Лаліні Уладзімір Альбертавіч
Маісеенкаў Аляксандр Макаравіч
Марцэлеў Станіслаў Віктаравіч
Напрэеў Георгій Лаўрэнцьевіч
Новікаў Васіль Іванавіч
Палякоў Аляксандр Максімавіч
Радзько Усевалад Пятровіч
Росман Іосіф Самуілавіч
Сенакосава Людміла Рыгораўна
Сенакосаў Эдуард Аляксандравіч
Субач Валерый Станіслававіч
Сямешчанка Сафія Мікалаеўна
Фадзееў Валерый Аляксеевіч
Шабайлаў Віктар Іванавіч
Шык Барух бен Яакаў
Шынкароў Васіль Васільевіч
213004, Могилёвская обл., г.Шклов ул.Советская д.2
E-mail: Shklov-cbs@yandex.ru
тел. 8(0239)-32-141; 8(0239)-31-460
Design and development Shklov library